Privacy Policy

 

 

Jouw privacy bij Opdrug

 

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 23 maart 2021.

 

 

Opdruq, gevestigd aan Herculesplein 25, 3584 AA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.opdruq.nl

Herculesplein 25, 3584 AA Utrecht

030 207 2733

 1. Koppenaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Opdruq Hij is te bereiken via info@opdruq.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opdruq verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opdruq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opdruq verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Opdruq analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Opdruq volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Opdruq verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Opdruq neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opdruq) tussen zit. Opdruq gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Shopify
 • Product personalizer van Zepto Apps
 • Exempity van Modules4U

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Opdruq bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: Tenminste 1 kalender jaar.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Opdruq verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opdruq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 • Opdruq maakt gebruik van externe “plugins” waar de Product personalizer van Zepto Apps er één van is.
 • Opdruq maakt gebruik van externe “plugins” waar Exempity van Modules4U er één van is.
 • Opdruq maakt gebruik van Shopify, dit is het systeem waar de gehele webshop op gebouwd is.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Opdruq gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Opdruq gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op de website van Opdruq kunnen ook cookies geplaatst door derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opdruq en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opdruq.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Opdruq wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opdruq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opdruq.nl

 

 

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden extra informatie.

 

 

Opdruq maakt gebruik van externe “plugins” waar de Product personalizer van Zepto Apps er één van is. Hieronder is te lezen hoe de firma omgaat met persoonsgegevens van klanten en bezoekers van Opdruq.

 

Product personalizer.

door Zepto Apps

App toestemming.

Deze app heeft toegang tot de volgende persoonlijke gegevens:

Klanten namen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen, en gebruikersagenten voor browsers

 

Deze app kan de gegevens van je winkel openen en wijzigen:

 

 • Scripttags in de thema-templatebestanden van je winkel aanpassen
 • Thema-templates en thema-assets aanpassen
 • Producten, varianten en collecties aanpassen
 • Bestellingen, transacties en orderverwerkingen aanpassen
 • Conceptbestellingen aanpassen
 • Voorraad aanpassen
 • Scripttags in de thema-templatebestanden van je winkel lezen
 • Thema-templates en thema-assets lezen
 • Producten, varianten en collecties lezen
 • Bestellingen, transacties en orderverwerkingen lezen
 • Conceptbestellingen lezen
 • Voorraad lezen

 

https://productpersonalizer.com/docs/privacy-policy

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Zepto Apps om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen via onze apps en andere sites die we bezitten en beheren. We vragen alleen om persoonlijke informatie als we deze echt nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. We verzamelen het op eerlijke en wettige wijze, met uw medeweten en toestemming. We laten je ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt.

 

We bewaren de verzamelde informatie alleen zo lang als nodig is om u de door u gevraagde service te bieden. Welke gegevens we opslaan, beschermen we met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. Het staat u vrij om ons verzoek om uw persoonlijke gegevens te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet van de door u gewenste diensten kunnen voorzien. Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan gerust contact met ons op. Dit beleid is van kracht vanaf 1 augustus 2019. Vertaald vanuit het Engels

 

 

Opdruq maakt gebruik van externe “plugins” waar Exempity van Modules4U

er één van is. Hieronder is te lezen hoe de firma omgaat met persoonsgegevens van klanten en bezoekers van Opdruq.

 

 

Exemptify

Modules4U

Deze app heeft toegang tot de volgende persoonlijke gegevens:

Klanten namen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen, en gebruikersagenten voor browsers

 

Deze app kan de gegevens van je winkel openen en wijzigen:

 

 • Alle bestellingen lezen
 • Bestellingen, transacties en orderverwerkingen aanpassen
 • Klantgegevens en -groepen aanpassen
 • Thema-templates en thema-assets aanpassen
 • Bestellingen, transacties en orderverwerkingen lezen
 • Klantgegevens en -groepen lezen
 • Thema-templates en thema-assets lezen

 

Privacy Policy

De door u overgedragen gegevens worden uitsluitend gebruikt om de functionaliteit van onze apps te bieden. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Voor geen van onze apps vindt er geen overdracht van uw gegevens naar anderen plaats. Uw gegevens worden versleuteld en beveiligd (via SSL) verzonden.

 

Wij sluiten echter elke aansprakelijkheid uit voor de beveiliging van deze gegevens tijdens de overdracht via internet (bijv. vanwege de technische problemen van de provider) of vanwege een mogelijke strafrechtelijke toegang tot gegevens op onze website. Toegangsgegevens voor de klant-login, die op verzoek naar hen worden verzonden, moeten strikt worden bewaard door de klant, omdat we elke verantwoordelijkheid voor het gebruik en de toepassing van deze gegevens uitsluiten.

Services van derden (Facebook Messenger, Instagram)

 

 

Modules4U slaat geen gebruikersgegevens op of gebruikt deze niet, behalve de toegangsreferenties die nodig zijn om Facebook Messenger of Instagram aan onze apps te koppelen. We delen geen enkele vorm van niet-openbaar toegankelijke informatie met andere bedrijven. Informatie die relevant is voor Instagram:

Modules4U slaat de Instagram-toegangstokens van onze klanten op voor onze App Streamify en Instagram Ids van media die door onze klanten zijn geselecteerd voor weergave in hun albums. Er wordt geen andere informatie van Instagram opgeslagen. We verwijderen of plaatsen geen inhoud namens onze gebruikers.

Informatie die relevant is voor Facebook:

Als je gewoon Facebook Shop Alerts, Bestelstatus Facebook Messenger voor Shopify® wilt testen, worden er geen gegevens opgeslagen. Berichten die via onze Facebook-pagina worden gevoeld, worden door precies één bericht gerepliceerd. Eén verzoek, één antwoord. Daarna zullen er geen verdere berichten van welke aard dan ook worden gevoeld. We slaan geen klantgegevens van onze gebruikers op ons systeem op. Alle informatie die nodig is om de functionaliteit van onze apps te bieden, bevindt zich op de servers van de verkopers en is alleen toegankelijk op impliciet of expliciet verzoek van de verkoper.

Na verwijdering van een van onze apps hebben we op geen enkele manier meer toegang tot de gegevens van de klant.

We gebruiken door gebruikers gegenereerde inhoud niet om advertentieruimte te verkopen. We gebruiken geen door gebruikers gegenereerde inhoud in onze eigen advertenties. Alle inhoud wordt binnen 24 uur verwijderd op verzoek van de eigenaar van de inhoud. We nemen niet deel aan uitwisselingsprogramma's 'like', 'share', 'how' of 'follower'. Vertaald vanuit het Engels